Odrodzone królestwo

Odrodzone królestwo Tytuł: Odrodzone królestwo

Elżbieta Cherezińska, Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, to z zamiłowania wielka fanka literatury historycznej, a dokładniej, odnoszącej się budowania i trwania wielkich dynastii europejskich, które miały wpływ na kształtowanie ówczesnego świata. Od 2009 roku ukazywały się jej powieści sagi “Północnej Drogi”, które opowiadały o Skandynawii i epoce Wikingów. W 2010 ukazała się jej pierwsza książka odnosząca się do czasów pierwszych Piastów. W “Grze w kości” Cherezińska opisuje m.in. zjazd w Gnieźnie i powstawanie państwa polskiego, Tytułowa gra w kości to rozgrywka, jaka toczy się między rodami i państwami okalającymi ówczesne granice Polan. Od roku 2012 powstaje jej bestsellerowa saga Odrodzone Królestwo, która opowiada o dziejach XIII Polski, a jej realia odnoszą się do rozbicia dzielnicowego i późniejszym łączeniu państwa polskiego.

Cykl powieści Odrodzone Królestwo

Na cykl powieście składają się książki:

  • Korona śniegu i krwi (2012 rok)
  • Niewidzialna korona (2014 rok)
  • Płomienna korona, (2017 rok)
  • Wojenna korona (2019 rok)
  • Odrodzone królestwo (2020 rok).

Akcja powieści rozgrywała się na przestrzeni sześćdziesięciu lat, od momentu rozbicia dzielnicowego, aż do momentu ponownego zjednoczenia ziem polskich. W powieściach ukazane został różne drogi, które prowadziły do celu, jakim było odrodzenie się zjednoczonego królestwa. Bolesław Krzywousty, czyli prekursor rozbicia dzielnicowego, dzieląc kraj na kilka części, chciał, aby zapobiegło to walkom o tron królewski. Jednak było to tylko impulsem do walk między książętami i możnowładcami w poszczególnych regionach, którzy dążyli do umocnienia swoich ziem.

W piątej części sagi o powstawaniu średniowiecznej Polski, główną rolę odegra Władysław. Stary król rusza na wojnę nie tylko o odzyskanie panowania nad całym państwem, ale w konsekwencji również, wobec obcych i wrogich sił nieprzyjaciół, z którymi przychodzi mu się zmierzyć.

Odrodzone Królestwo wobec historii

Odrodzone królestwo (https://www.taniaksiazka.pl/odrodzone-krolestwo-tom-5-elzbieta-cherezinska-p-1451572.html), pośród intryg i walk o panowanie na poszczególnych ziemiach, tworzy dość jasny obraz współczesnego państwa. Zaliczana do powieści historycznych i obyczajowych saga, jest doskonałym źródłem analizy nie tylko obrazu walk o państwo i jego zjednoczenie, ale również kwestii, które przez historyków mogą być niekiedy pomijane, jak, np. dziedziczenie tronu przez kobiety. W Odrodzonym Królestwie zaobserwować można wszystkie to, co gwarantuje długie godziny przed książką.

Boże Narodzenie autorstwa freepic.diller - pl.freepik.com